Galery Hàng Cót – Hà Nội


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

Dự án: Thiết kế và thi công nội thất công trình dịch vụ Galery Hàng Cót

Chủ đầu tư: Chị Lý

Địa chỉ: Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất trọn gói

Phong cách: Chinoiseries

Đơn vị thực hiện: Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Avi More