Cửa hàng trầm hương Dương Dương, Hà Nội


THÔNG TIN CÔNG TRÌNH:

Dự án: Thiết kế và thi công nội thất cửa hàng trầm hương Dương Dương

Địa chỉ: Đường Ông Ích Khiêm – Hà Nội

Hạng mục: Thiết kế và thi công nội thất trọn gói

Phong cách: Indochine

Đơn vị thực hiện: Thiết Kế & Thi Công Nội Thất Avi More